החטא ועונשו - עבירות פליליות ודרכי ענישה לפי חוק העונשין

עבירות פליליות שונות באופן טבעי גוררות סוגים שונים של ענישה, המותאמים הן לנסיבות בהן בוצעה העבירה והן לסוג העבירה שבוצעה. בעמוד הבא תוכלו לקרוא על סוגי עבירות פליליות שונות ודרכי הענישה עליהן לפי חוק העונשין.

עבירות פליליות ודרכי ענישהשימוש עצמי בסמים - החוק קובע כמויות הנחשבות למטרת שימוש עצמי: קנאביס- 15 גרם, חשיש- 15 גרם, הרואין וקוקאין- 0.3 גרם ואמפטמינים- 0.2 גרם. אם נתפסה אצל חשוד כמות, השווה או קטנה לזו, הרי שמדובר בשימוש עצמי, ולא בעבירות קשות יותר, כמו סחר וכן הלאה. החוק קובע עונש של עד 3 שנות מאסר של עבירה פלילית מסוג זה.

החזקת סם שלא לצריכה עצמית - במידה ונתפסה כמות הגדולה מהמצוין מעלה אצל חשוד, הרי שהוא נחשד בהחזקת סם למטרות נוספות מעבר לשימוש עצמי. עונש על עבירה פלילית של החזקה שלא לשימוש עצמי עשוי להגיע עד 20 שנות מאסר.

תקיפת שוטר - תקיפת שוטר בשעת מילוי תפקידו או תקיפת אדם אחר העוזר לשוטר, דינה מאסר של מינימום חודש ימים ועד שלוש שנים. תקיפה לצורך העניין היא הכאה, נגיעה או הפעלת כוח על השוטר, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או דרך הסכמה שהושגה בתרמית.

תקיפה סתם - תקיפה סתם היא תקיפה, שבה תוקף אדם את חברו שלא כדין, והיא לא גורמת חבלה לקורבן. העונש במקרה זה הוא מאסר של שנתיים, אלא אם החוק קבע עונש אחר לעבירה הזו בהתאם לנסיבות התקיפה.

תקיפה בנסיבות מחמירות - זוהי התקיפה החמורה ביותר, והיא מתבצעת כאשר נוכחים שניים או יותר שחוברים יחד לביצוע תקיפה. לעיתים הקורבן נפצע או נזקק לטיפול רפואי. תקיפה זו גם מיוחסת למקרים בהם התקיפה התבצעה כלפי בן משפחה או בן זוג. העונש במקרה זה הוא הכפלה של העונש הקבוע לעבירה.

תקיפת בן זוג - תקיפה של בן זוג נחשבת לתקיפה בנסיבות מחמירות, והעונש עליה הוא הכפלה של העונש הקבוע לעבירה.

איומים - עבירות איומים מטרתן לאיים על פגיעה באדם אחר, מתוך כוונה להפחידו או להכעיסו. עבירות אלו נחלקות לשני סוגים: איום מילולי - כאשר העונש המרבי הוא מאסר של עד 3 שנים, או סחיטה באיומים - שהעונש עליה הוא עד 9 שנים.

אונס - על עבירות מין מהסוג החמור ביותר של אונס, העונש הקבוע בחוק הוא מאסר של שש עשרה עד עשרים שנה, בהתאם לנסיבות.

מעשה מגונה בבגיר - העונש על מעשה מגונה בבגיר הוא בין שנת מאסר ועד עשר שנים, בהתאם לנסיבות שבהן בוצע.

מעשה מגונה בקטין - העונש על מעשה מגונה בקטין נע בין שלוש שנות מאסר לעשר שנים, וזאת בהתאם לנסיבות השונות בהן בוצע המעשה.

מעשה סדום - הענישה על ביצוע מעשה סדום נעה בהתאם לנסיבות שבוצעה בין שלוש שנים לעשרים שנות מאסר.

גניבה - ישנם סוגים שונים של גניבות וגזל בנסיבות משתנות, והענישה על עבירות פליליות אלו נעה בין שלוש לעשר שנות מאסר.

במידה ונעצרתם בחשד לביצוע עבירות פליליות המוצגות במאמר או עבירות פליליות אחרות, חשוב מאוד לפנות אל עורך דין פלילי לפני שייחרץ גורלכם.

יצירת קשר
052-5070050

להתייעצות עם עורך דין פלילי, מלאו את הפרטים או התקשרו בעל עת!

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*