מחיקת רישום פלילי - מחיקת רישום משטרתי

רישום פלילי במשטרת ישראל פוגע, לעיתים, בסיכוייהם של אנשים להשתלב במקומות תעסוקה.

סוגים של רישום פלילי - לעיתים המדובר ברישום פלילי שהינו תוצר של הליך משפטי ולעיתים המדובר ברישום משטרתי שהינו תוצר של חקירה משטרתית שנסגרה ללא שהוגש כתב אישום.

רישום פלילי בגין הרשעה – במקרים בהם מוגש כתב אישום, בין אם ע"י הפרקליטות ובין אם ע"י מחלקת התביעות, וההליך המשפטי מסתיים בהרשעה (בין אם נוהל הליך מלא או אם נסגר בהסדר טיעון) קיים רישום פלילי למורשע במסוף של משטרת ישראל.

סגירת התיק במשטרה – כשמתנהלת חקירה משטרתית ההליך יכול להסתיים בעילת סגירה של חוסר אשמה – משמעות הדבר היא שאין כלל רישום במשטרה. לא יהיה שום "כתם" ואין צורך לטפל בדבר.

עילות סגירה - חקירות משטרתיות יכולות להיסגר גם בעילות אחרות כגון: חוסר ראיות וחוסר עניין לציבור.

במקרה שבו חקירה משטרתית נסגרת בעילת של "חוסר ראיות" המשמעות היא שלא היו די ראיות בכדי להעמיד את החשוד לדין. קרי, לצורך הגשת כתב אישום פלילי. המשמעות היא שסגירה בעילה זו מותירה רישום במשטרה. אותו המצב גם במקרה שבו עילת הסגירה היא: "חוסר עניין לציבור" – כאן המשמעות היא שמדובר בעבירה שאין עניין לציבור משיקולים שונים, בהעמדת החשוד לדין. לדוגמא – במקרה שבו יש עבירה מאוד קלה.

שינוי עילת הסגירה – במקרים שכאמור, עילת הסגירה היא – "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" ניתן לפנות במועדים הקבועים בדין בבקשה לשינוי עילת הסגירה לעילה "לחוסר אשמה". במקרה שבו תצלח שינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה – ינוכה כליל הרישום הפלילי של האדם.

תעודת יושר – המונח הנפוץ בחברה הינו "תעודת יושר" ומקורו בטעות. אין המדובר בתעודת יושר, אלא בתעודת רישום פלילי, תעודה שמונפקת ממשטרת ישראל, שעל בסיס אותה התעודה ניתן להיווכח אם יש לאדם זה או אחר רישום פלילי. האם הוא עבר עבירות שבגינן נרשמו לו אותם הרישומים הפליליים.

הבעיה בקבלה למקומות תעסוקה – יש גופים במדינת ישראל (לדוגמא – שירותי ביטחון) שיש להם נגישות למקורות המידע של משטרת ישראל ופעמים רבות מועמד למקום עבודה אף נדרש למסור את הסכמתו לצורך מסירת אותו המידע. מקומות עבודה רבים אף עוברים על החוק בכך שהדין אוסר עליהם לדרוש את פלט הרישום הפלילי והם עדיין עושים זאת. כך או כך, ראוי וחשוב שהפלט של הרישום הפלילי יהיה נקי וללא כל "כתמים".

עורך דין למחיקת רישום פלילי – מעוניינים למחוק רישום פלילי במשטרה? מומלץ מאוד שהפנייה למשטרת ישראל תיעשה בדרך המקובלת ועל פי הכללים המקובלים על מנת שהסיכויים לשינוי עילת סגירה יגדלו. מומלץ מאוד שעורך דין המתמחה בתחום זה יעשה בשמכם את הפניה, וזאת לאחר שהוא בחן את מלוא החומר, עיין בראיות והפניה תיעשה באופן מקצועי לשם שינוי עילת הסגירה.

לסיכום: שמו הטוב של אדם הוא נכס חשוב מאוד. אין לזלזל ברישום הפלילי. במידה והתיק נסגר בעילת של חוסר ראיות או בעילה של חוסר עניין לציבור, במקרים המתאימים, מומלץ מאוד לפנות באמצעות עורך דין למחיקת רישום פלילי בעילות מתאימות ותוך הפירוט הנדרש בכדי שעילת הסגירה תשונה לחוסר אשמה.


יצירת קשר
052-5070050

להתייעצות עם עורך דין פלילי, מלאו את הפרטים או התקשרו בעל עת!

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*