שאלות ותשובות עבירות סמים

אילו עבירות נכללות בתחום עבירות סמים?

כל פעולה הכוללת ייצור, הכנה, הפקה, אחזקה ושימוש בסמים מכל סוג שהוא ושלא כדין. גם סחר בסמים, תיווך, העברת סמים מאדם לאדם, והדחתם של קטינים לשימוש ומסחר בסמים.
 
עבירות סמים – מה ההבדל בחוק בין סמים "קלים" ל"קשים"?

החוק אינו מבחין בין סמים"קלים" ל"קשים", ואחזקתם של חומרים המנויים בפקודה אסורה, באופן שאינו מבדיל בין סם לסם, אלא בהיבט של הכמות המוחזקת.
 
עבירות סמים - מהי הכמות המותרת לשימוש אישי?

אין כמות "מותרת". אחזקתם של סמים, גם למטרת שימוש אישי – זו עבירה חמורה. עם זאת, מבחינת הענישה נעשית אבחנה בין אחזקה ושימוש בסמים לצרכים אישיים לבין אחזקה ו/או שימושבסמים לצרכים מסחריים. העונש בגין השימוש המסחרי מגיע עד עשרים שנות מאסר, בעוד שהעונש על שימוש אישי נמוך ממנו בהרבה, ומגיע עד שלוש שנות מאסר. העונש הכבד ביותר, הנקוב לגבי עבירות סמים, הינו הדחתם של קטינים לשימוש – ומגיע עד לכדי עשריםוחמש שנות מאסר.
 
עבירות סמים - מה משפיע על הכרעת הדין של נאשם?

עברו הפלילי הכולל של הנאשם וכן, נסיבות אחזקת הסם, משפיעות, לטובה ולרעה (בהתאם לתוכן הרישום הפלילי נגדו) על אופן תפיסת התמונה הכוללת במקרה הספציפי.
 
עבירות סמים – האם שוטר יכול לבצע חיפוש בדירתו של אדם רק בהסתמך על חשד לסמים?

התשובה היא כן. סמכויות האכיפה, הנוגעות לסמים והנתונות בידי המשטרה - הן רחבות מאוד, עקב המשקל החמור הניתן לעבירות אלו מבחינת החוק. שוטרים רשאים לבצע חיפוש במקום מגוריו של אדם בשל חשד לאחזקת סמים – גם ללא צו חיפוש. באותה הזדמנות חשוב לציין, כי על השוטר מוטלת החובה לומרעל מה מבוסס חשד זה, ומן הראוי שהבסיס לחשד יהיה רציונלי ומתקבל על הדעת.
 
עבירות סמים – הקלות לנאשם תמורת חשיפת מידע?

חוקרים, קציני מודיעין ושוטרים יכולים להבטיח לכם הבטחות תמורת חשיפת מידע כזה או אחר בנוגע לסם שאתם מחזיקים. להבטחות שאינן בכתב אין הרבה משמעות, שהרי לא תוכלו להוכיח שאכן הובטחו. גם לאיומים במעצר, במקרה בו נתפסתם עם כמות סם שעומדת בגבולות השימוש האישי, ואשר הנכם מודים בעובדה זו – אין שחר. בכל מקרה, רצוי להתייעץ עם עורך דין פלילי מטעמך בטרם תפנה לעשות כל פעולה שהיא.

יצירת קשר
052-5070050

להתייעצות עם עורך דין פלילי, מלאו את הפרטים או התקשרו בעל עת!

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*