מעצרים שאלות ותשובות

מה ההבדל בין מאסר למעצר?

מאסר הוא עונש המוטל על ידי בית המשפט לאחר הרשעת נאשם בעבירה. המאסר הוא תוצאת ההליך הפלילי. לעומת זאת, מעצר הוא אמצעי המופעל כנגד חשוד או נאשם תוך כדי ההליך הפלילי. המעצר אינו עונש. הוא נועד לסייע בקידום ההליך הפלילי ולמנוע פגיעה של הנאשם באינטרסים חיוניים במשך ההליך. בדרך כלל עוצרים אדם לצורך חקירה או כדי למנוע ממנו לבצע עבירה, ומחזיקים אותו במעצר כדי למנוע ממנו לשבש את ההליך הפלילי, או לסכן את הציבור כל עוד ההליך נמשך.
 
מה משך המעצר?

 תוקפו של מעצר על ידי שוטר הוא ל-24 שעות בלבד (ובמקרים חריגים 48 שעות) ואם לאחר מכן, לא תובא להארכת מעצר בפני שופט, יפקע תוקף המעצר ותשוחרר.  מעצר יכול להיות קצר ביותר, לעיתים מספר שעות בלבד ואולי פחות. יש מקרים בהם שוטר עוצר אדם. ואחרי חקירה קצרה בתחנה הוא משחרר אותו. מנגד, מעצר יכול להימשך חודשים, מרגע שנודע למשטרה על העבירה ועד לסיום ההליך המשפטי. במהלך חודשים אלו העציר מוחזק בבית מעצר בתנאים הדומים לתנאים של אסיר, וזאת למרות שהוא טרם הורשע.
 
אילו סוגי מעצר קיימים?

  • מעצר ראשוני - מעצר 24 שעות - מעצר ראשוני הוא התפיסה הראשונית של החשוד ושלילת חירותו. למעט חריגים ספורים, מעצר ראשוני נמשך 24 שעות לכל היותר. כמובן שאין מניעה לשחרר את החשוד, ללא תנאים או בערובה (חתימה על התחייבות, מעצר בית, התרחקות ממקום מסוים וכו') עוד לפני תום הזמן – וברוב המקרים כך אכן נעשה. אם יש צורך להאריך את המעצר – המשטרה פונה לבית המשפט בבקשה להארכת מעצר.
  • מעצר ימים - הארכת מעצר זו בשלב החקירה מכונה "מעצר ימים". בשלב זה, שופט רשאי להאריך את המעצר בהליך המתקיים בנוכחות החשוד, במספר ימים בכל פעם.
  • מעצר עד תום ההליכים - לאחר הגשת כתב האישום, אם יש עדיין צורך להחזיק את הנאשם במעצר, מגישה התביעה בקשה למעצר עד תום ההליכים.
מדוע חשוב לנצל את הזכות לעורך דין?

מעורבות של עורך הדין יכולה לעשות את ההבדל בין שחרור לבין מאסר ממושך. התנאים הקשים של המעצר בו אתה נמצא אינם אקראיים. מעצר זה הינו חלק ממערכת שנועדה לשבור את רוחך, ולהביא למצב בו יהיה נוח לחוקרים לאסוף ראיות כנגדך. לעיתים, גם מבלי שתרגיש, מעורבות של עורך דין פלילי תעמיד אותך על מצבך, ותסייע בקיצור תקופת המעצר ככל שניתן, וכמו כן תעמיד אותך על אופן הפעולה הרצוי, וסדר העדיפויות על פיו ראוי שתפעל.

יצירת קשר
052-5070050

להתייעצות עם עורך דין פלילי, מלאו את הפרטים או התקשרו בעל עת!

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*