עבירות אלימות - שאלות ותשובות

מהן עבירות אלימות ותקיפה לפי חוק העונשין?

ההגדרה של עבירות אלימות ותקיפה לפי חוק העונשין היא כדלקמן: "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה. הפעלת כוח כוללת הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות".

עבירות אלימות ותקיפה – מה העונש?

ככל שמעשיו של נאשם עבירות אלימות חמורים יותר, כך גם גובר הצורך לשים את הדגש על הגנת הקורבנות, בין אם קורבנות בפועל או קורבנות פוטנציאליים. ישנן דרגות שונות של אלימות ותקיפה והן מטופלות בהתאם לחומרתן.
  1. תקיפה סתם – זוהי תקיפה שאינה גורמת חבלה לקרבן - והעונש עליה הוא עד שנתיים מאסר.
  2. תקיפה הגורמת חבלה ממשית – זוהי עבירת תקיפה בדרגה בנונית - תקיפה שגורמת לגורמת פציעה או שטף דם לקורבן והוא נזקק לטיפול רפואי – והעונש עליה הוא עד שלוש שנים מאסר.
  3. תקיפה בנסיבות מחמירות – זוהי עבירת תקיפה בדרגה גבוהה – תקיפה סתם או תקיפה הגורמת חבלה של ממש, כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה התקיפה – והעונש על כך הוא כפל העונש הקבוע לעבירה.
תקיפה בנסיבות מחמירות נחשבת גם כאשר התקיפה מתבצעת כנגד בן משפחה (הורים, אחים, ילדים) או בן זוג. בתי המשפט לא ממהרים לשחרר ל"מעצר בית" את התוקף אם הכה את אשתו או ילדיו או את התוקפת אם הכתה את ילדיה, או במידה ונעשה שימוש בסכין או בחפץ כנגד הקורבן, או שמצבו של הקורבן הוא חמור, שכן בעבירות מסוג זה קיימת עילת מעצר בחוק.

מה עשוי להוות שיקול להקלת עונש נאשם עבירות אלימות בבית המשפט?

בית המשפט יביא בחשבון, במסגרת השיקולים להקלה בעונש, את הזמן שחלף מאז שעבר כל נאשם עבירה קודמת בפעם האחרונה (עבר פלילי). כמו כן, יילקח בחשבון במסגרת השיקולים להקלה בעונש, מצבו המשפחתי של הנאשם – האם נשוי, ילדים, על כל המשתמע מכך. בנוסף, נלקח בחשבון הזמן שחלף מעת שבוצעה העבירה ועד מועד הגשת כתב האישום, ואם מאז לא היה הנאשם מעורב בעבירות עבריינות אחרת. עוד נתון חשוב הוא תסקיר המבחן וחוות דעת מקצועית.

מדוע מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי המתמחה בתחום עבירות אלימות?

מטרת השופטים להרתיע את הנאשמים ואחרים כמותם מפגיעה באזרחים, נשים ועובדי ציבור. עניין זה מנחה את בית המשפט בבואו לגזור את הדין. מומלץ מאד לפנות אל עורך דין פלילי לבירור סיכוייך ולהערכת מצבך המשפטי באם נעצרתם בחשד לביצוע עבירת אלימות.
יצירת קשר
052-5070050

להתייעצות עם עורך דין פלילי, מלאו את הפרטים או התקשרו בעל עת!

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*