תקיפה או הגנה עצמית?

תקיפה זוהי עבירה פלילית אשר נעשה בה שימוש יזום באלימות ללא הסכמה ובניגוד לחוק. הגנה עצמית מתרחשת כאשר אדם מפעיל כוח לשם הגנה על חייו, חירותו, גופו או רכושו.

הגנה עצמית - טיעון כנגד תקיפה

הגנה עצמית משמשת במקרים מסוימים טיעון כנגד תקיפה. במקרה שאדם צריך למנוע תקיפה, אשר מבוצעת כנגדו שלא כדין, ושנשקפת ממנה סכנה מוחשית לחייו או לפגיעה בגופו, ברכושו, בחירותו, לא תחול עליו אחריות פלילית בשל הפעולות שינקוט לביצוע מטרה זו.

על מנת שמעשים אלימים יחשבו כהגנה עצמית ולא לתקיפה, צריכים להתקיים מספר מרכיבים:

סבירות. הוכחה כי המעשים בוצעו כתגובה לתקיפה. כמו-כן, נקיטה בפעולת הגנה סבירה שאינה עולה על הנזק שצפה אותו המותקף. אם לא ניתן לומר, כי היה יסוד סביר לחשוש מתוצאות חמורות מספיק מן התקיפה, עלולים מעשי ההתגוננות, אם יחרגו בחומרתם מהסביר, לגלוש לתחום ההתנהגות האסורה שאחריות פלילית בצידה.

נחיצות. נקיטה בפעולה שממזערת את הנזק של התוקף בהקשר העימות שביניהם. על מעשי המתגונן להיות נחוצים הן מבחינת סוג הפעולה באמצעותה בחר להתגונן, והן מבחינת עוצמת הפעולה שנבחרה והאם היא הייתה במקומה.

נחיצות סוג הפעולה תימדד אל מול אפשרויות נוספות שעמדו לרשות המתגונן, על מנת להדוף את ההתקפה נגדו. לדוגמא, במקרה בו אדם יכול היה פשוט לסגת, לעכב את ההתקפה ולפנות לקבלת סיוע מרשויות החוק – אזי ברור שלא יוכל לטעון להגנה עצמית. נחיצות עוצמת הפעולה תיבחן מול חומרת הסכנה שעמדה מעל לראשו של המתגונן. כלומר, אם היה חשש שיוכה ויחבל, ובחר להתגונן על ידי הריגת התוקף - לא יוכל לטעון להגנה עצמית. על המתגונן להפסיק את פעולות ההתגוננות מיד עם נטרול התוקף וחלוף הסכנה.

מיידיות. ניתן להתגונן רק לנוכח סכנה ממשית ולא לפניה. יחד עם זאת, נקבע בפסיקה כי יש להכיר בפעולות העשויות להיחשב הגנה עצמית על פי היגיון הנלמד עוד מימי התלמוד: "הקם להרגך השכם להרגו".

תקיפה או הגנה עצמית? לסיכום

הפעלתה של הזכות להגנה עצמית צריכה להיעשות במידה הנכונה. במקרה של פריצה בו הפורץ מהווה סכנה ממשית לחייו של אדם, רשאי האדם לנקוט צעדים של הגנה עצמית, גם אם זה עלול להביא לכדי מותו של הפורץ. אם הפורץ מהווה סכנה רק לרכוש, אין בכך הצדקה להריגתו, והריגה במקרה זה תיחשב לעבירה פלילית.

במידה ונעצרתם בחשד לביצוע עבירות תקיפה בזמן שבעצם הגנתם על עצמכם, חשוב לפנות באופן מיידי אל עורך דין פלילי בכדי לקבל הכוונה וסיוע משפטי.
יצירת קשר
052-5070050

להתייעצות עם עורך דין פלילי, מלאו את הפרטים או התקשרו בעל עת!

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*