סמכויות המשטרה בנוגע למעצרים

כמו כל הנושאים אשר נוגעים לפגיעה בחירותו של האדם, גם הנושא של מעצרים מוסדר בחוק. הרעיון הכללי תמיד יהיה לנסות ולמנוע כמה שיותר התערבות בחופש של הנאשם, במיוחד בנושא של מעצרים על פי צו שופט, ולצד סמכויות שוטרים קיימות גם מגבלות.

מתי מותר לבצע מעצרים בשטח?

ראשית, חשוב להבין כי ברירת המחדל והאופציה המועדפת מבחינת החוק לעצור אדם היא על סמך צו שופט. במידה ונעשים מעצרים שלא בדרך הזו, כמו למשל עיכוב של אדם פרטי או מעצר של שוטר בשטח, יש להמציא הוכחות מתאימות, כי הפעולה אכן הייתה הכרחית. שוטרים, אשר מעוניינים לבצע מעצרים, רשאים לעשות זאת רק כאשר קיים יסוד סביר לחשוד, שהאדם ביצע עבירה שהיא עוון או פשע שיש בהם כדי לסכן את הציבור או המדינה.

בסמכותו של שוטר לפעול למען ביצוע מעצרים כדי להפסיק את העבירה, או כדי למנוע ממנה להתקיים בעתיד. בכל מקרה, על השוטר להיות זה שמוכיח את אותו יסוד סביר במידה ואין צו בית משפט. על השוטר לשקול לעכב את החשוד, ולא לנקוט בדרך אגרסיבית כמו מעצרים או ליווי אל תחנת המשטרה, אך בסמכותו לעשות זאת אם מדובר על עבירות מסוכנות או שהעיכוב אינו מתאפשר על ידי החשוד.

למה מחויב השוטר?

גם לדרך בה נעשים מעצרים ישנם חוקים ברורים. על השוטר להזדהות ולהודיע לחשודים על כל הסיבות בגינן הם נלקחים למעצר. אם ישנו צורך בכך, רשאי השוטר להפעיל בזמן מעצרים כח סביר על מנת לבצע את המוטל עליו. השוטר רשאי גם לערוך חיפוש על החשודים עוד לפני ההחלטה על ביצוע מעצרים והליווי אל תחנת המשטרה.

למעשה, גם אם אדם הגיע אל תחנת המשטרה, על מנת למסור עדות או תצהיר, בסמכותו של הקצין הממונה להורות על מעצרו למטרת מסירת עדות. בשלב זה מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין פלילי, על מנת למנוע הסתבכויות מיותרות.

כמה זמן מותר להחזיק חשוד במעצר ללא צו בית משפט?

מכל סיבה שלא תהיה, מעצרים אשר לא מתבצעים על סמך צו של בית משפט מוגבלים ליממה אחת בלבד (מעצר 24 שעות). אם הקצין הממונה אכן מחליט על הארכת מעצר, מותר להחזיק את החשוד עד שיעמוד מול בית משפט, ולתקופה שלא עולה על 48 שעות מהרגע בו נכנס למעצר. שוטר, אשר מבצע מעצרים בשטח וללא בית משפט, מחויב להביא את החשוד אל תחנת המשטרה באופן מיידי וללא עיכוב.

אם קרוב משפחה שלכם נעצר ע"י שוטר בחשד לביצוע עבירה פלילית, חשוב להזעיק עורך דין פלילי בכדי לא לעשות טעויות שיובילו להמשך המעצר.
יצירת קשר
052-5070050

להתייעצות עם עורך דין פלילי, מלאו את הפרטים או התקשרו בעל עת!

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*